سرور مجازی ایران

پلن 1
 • 6 Core of CPU پردازنده
 • 13.2 GHz پردازش اشتراکی
 • 8 GB حافظه رم
 • 100GB SSD NVMe هارد
پلن 2
 • 7 Core of CPU پردازنده
 • 15.4 GHz پردازش اشتراکی
 • 7 GHz پردازش اختصاصی
 • 12 GB حافظه رم
 • 150GB SSD NVMe هارد
پلن 3
 • 8 Core of CPU پردازنده
 • 17.6 GHz پردازش اشتراکی
 • 8 GHz پردازش اختصاصی
 • 16 GB حافظه رم
 • 200 GB SSD NVMe هارد