سرور مجازی انگلیس

پلن 1
  • 2 Core of CPU پردازنده
  • 4 GB حافظه رم
  • 50 GB SSD NVMe هارد
پلن 2
  • 3 Core of CPU پردازنده
  • 8 GB حافظه رم
  • 100 GB SSD NVMe هارد
پلن 3
  • 4 Core of CPU پردازنده
  • 16 GB حافظه رم
  • 200 GB SSD NVMe هارد