سرور مجازی فنلاند

پلن 1
 • 2 Core of CPU پردازنده
 • 7.2 GHz پردازش اشتراکی
 • 2 GHz پردازش اختصاصی
 • 4 GB حافظه رم
 • 50 GB SSD NVMe هارد
پلن 2
 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 10.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 3 GHz پردازش اختصاصی
 • 8 GB حافظه رم
 • 100 GB SSD NVMe هارد
پلن 3
 • 4 Core of CPU پردازنده
 • 14.4 GHz پردازش اشتراکی
 • 3.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 12 GB حافظه رم
 • 150 GB SSD NVMe هارد