هاست دایرکت ادمین ایران

پلن 1
 • 1 گیگ فضا
 • 100 گیگ ماهانه ترافیک
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 2
 • 2 گیگ فضا
 • 150 گیگ ماهانه ترافیک
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 3
 • 3 گیگ فضا
 • 200 گیگ ماهانه ترافیک
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 4
 • 5 گیگ فضا
 • 300 گیگ ماهانه ترافیک
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات