هاست سی پنل ایران

پلن 1

دیتاسنتر آسیاتک

 • 1 گیگ فضا
 • 100 گیگ ترافیک ماهانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 2

دیتاسنتر آسیاتک

 • 2 گیگ فضا
 • 150 گیگ ترافیک ماهانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 3

دیتاسنتر آسیاتک

 • 3 گیگ فضا
 • 200 گیگ ترافیک ماهانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 1 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 4

دیتاسنتر آسیاتک

 • 5گیگ فضا
 • 300گیگ ترافیک ماهانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 2 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات
پلن 5

دیتاسنتر آسیاتک

 • 10 گیگ فضا
 • 500 گیگ ترافیک ماهانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • 4 عدد ادان دامین
 • 5-6-7-8 ورژن پی اچ پی
 • نامحدود سایر امکانات